Åpne meny

50 ÅR MED RÅDGIVNING

Om Hans-Jacob Hansen

Hans-Jacob Hansen ble sivilingeniør i 1967. I perioden 1974-2003 var Hansen daglig leder og majoritetseier av OPAK AS. I perioden 2003 – april 2013 har han arbeidet som prosjektleder, spesialrådgiver med ansvar for egne og medarbeideres oppdrag innenfor: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse, Byggeledelse, Kontraktsrådgivning, HMS/SHA, Område- og detaljreguleringsplaner og konsekvensutredninger.

Fra 1. mai 2013 ble Hans-Jacob Hansen Rådgivning en realitet, registrert som selskap i Brønnøysundregisteret med nr. 911 738 260 MVA og det er full fart fremover.

Vår visjon

Entusiasme, utholdenhet og eierskap til prosjektet!

Våre tjenester

Hans-Jacob Hansen avklarer og utreder prosjekteiers reelle behov slik at prosjektet gjennomføres innenfor avtalt budsjett, med forventet kvalitet og fremdrift.

VI TILBYR PROSJEKTLEDELSE OG SPESIALTJENESTER INNEN

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kontraktsrådgivning
 • HMS/SHA
 • Område- og detaljreguleringsplaner og konsekvensutredninger
 • Eiendomsutvikling
 • Kontraktsforhandlinger
 • Problemløsning
 • Evaluering av prosjekter
 • Kvalitetssikring innen konseptvalg, forprosjekt, prosjektering og utførelse

Våre referanser

Nåværende kunder

Coop Norge SA

Rådgiver/Prosjektleder for:

 • Tomtesøk til sentrallageret
 • Nytt sentrallager på Gardermoen
 • Salg og oppfølging av sentrallageret
 • Videreutvikling av Coops tomter på Gardermoen
 • Fellesprosjekt Caesar Salad og Flerbrukshall
 • Etablering av storbilvask for Rensia Oslo
 • Videreutvikling av eiendom Grorud, Østre Aker vei 264
 • Salg og oppfølging av Østre Aker vei 264
AS Sigurd Hesselberg
 •  Nytt hovedkontor for AS Sigurd Hesselberg på Lindeberg, Sørum kommune
Rimfeldt Eiendom AS

Rådgiver/prosjektleder for:

 • Øvrebyen Park – Rammetillatelse
 • Nytt hovedkontor Pon Equipment og Pon Power på Berger, Skedsmo kommune
 • Nasjonalt beredskapssenter Taraldrud

 

Oslo kommune – Sakkyndig nemnd for næringseiendom, verk og bruk for taksering av eiendom til bruk ved utskrivning av eiendomsskatt.

Nestleder i nemd

Nylig avsluttede kunder

 

Eiendomsspar AS – Nedre Foss Gård

Rådgiver gjenoppbygging Nedre Foss Gård

Øystein Stray Spetalen

Rådgiver diverse oppdrag Bygdøynesveien regulering og nybygg

Oljedirektoratet

Forhandlingsleder/Prosjektleder:

 • Ombygging og nybygg Oljedirektoratets
 hovedkontor i Stavanger
Petroleumstilsynet

Forhandlingsleder/Prosjektleder:

 • Ombygging og nybygg Petroleumstilsynets
 hovedkontor i Stavanger
Oljeskattekontoret

Sakkyndig

Regjeringsadvokaten

Sakkyndig

O. N. Sunde

Prosjektleder for:

 • Leilighet Tjuvholmen
 • Lillevannsveien Reguleringssak og restaurering
Svein Arild Mellomberg

Rådgiver regulering Fram Helserehab, tidligere Sjømennens Helseheim

Tidligere kunder

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Ombygging og nybygg NVEs hovedkontor på Majorstuen

DnB ASA, Nytt hovedkontor i Bjørvika

Rådgiver/Prosjekt- og forhandlingsleder

 • Leieforhandlinger og kravspesifikasjon / leveringsbeskrivelser
Posten, Ny Østlandsterminal på Robsrud

Rådgiver/Prosjektleder

Stortingets administrasjon

Prosjektleder

 • Ombygging og innredning av Komitehus for Stortinget
AS Klubbygningen

Prosjektleder

 • Stortinget – Wessel plass med underliggende 
 opplevelsessenter, vakt- og sikringssentral mv.
 for Stortinget